ฝึกงานและสหกิจ

รายชื่อหน่วยงานที่ผมให้คำปรึกษาและกำลังประกาศรับฝึกงานและสหกิจ ผมได้พิจารณาลักษณะการทำงานของหน่วยงานแล้วและเห็นว่าการฝึกงานที่บริษัทตามรายการนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาและกับองค์กร ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมด้านธุรกิจของประเทศ

บริษัท ดัชเชส จำกัด

 • ระยะเวลาประกาศ: วันที่ 4 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

 • สถานที่ทำงาน: ท่าพระ,กรุงเทพ และมหาชัย,สมุทรสาคร

 • ตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 4 ตำแหน่ง (ท่าพระ 2อัตรา, มหาชัย 2 อัตรา)

 • ลักษณะงาน: ดูแลจัดการฐานข้อมูล ERP และระบบที่เกี่ยวข้อง

 • ตอบแทนขณะฝึกงานหรือสหกิจ: 400 บาทต่อวัน ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือนหลังจบการศึกษา: 25,000-35,000บาท

 • เว็บไซต์บริษัท: http://www.duchess.co.th/

 • หมายเหตุ: ควรมีแผนทำงานต่อหลังจบการฝึกงานหรือสหกิจ

 • ช่องทางการสมัคร: กรุณากรอกฟอร์มสมัครฝึกงานและสหกิจ

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมซ จำกัด

 • ระยะเวลาประกาศ: วันที่ 4 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

 • สถานที่ทำงาน: อาคารนวัตกรรม, สวทช ปทุมธานี

 • ตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ อย่างละ 2 อัตรา กรุณาคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดงาน

 • ลักษณะงาน: ดูแลจัดการฐานข้อมูล ERP และระบบที่เกี่ยวข้อง

 • ตอบแทนขณะฝึกงานหรือสหกิจ: 300 บาทต่อวัน ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือนหลังจบการศึกษา: 25,000-35,000บาท

 • เว็บไซต์บริษัท: http://www.duchess.co.th/

 • หมายเหตุ: ควรมีแผนทำงานต่อหลังจบการฝึกงานหรือสหกิจ

 • ช่องทางการสมัคร: กรุณากรอกฟอร์มสมัครฝึกงานและสหกิจ